H1 Inkalight

LED – Framtiden är här

Vad är LED?

LED är en förkortning för ”Light Emitting Diode” (lysdiod på svenska) och är en ljuskälla som lätt får plats i en elektrisk krets. Eftersom lysdioder belyses av elektronernas rörelse i en halvledare, går de inte sönder, blir inte varma och innehåller inte farliga ämnen. LED uppfanns redan 1962 men tekniken kom att användas på allvar långt senare. I mitten och slutet av 2000-talet kommer LED tekniken att användas inom allmänbelysning.

Lysdioder innebär många fördelar jämfört med glödlampor som ljuskällor, inklusive lägre energiförbrukning, längre livslängd, bättre fysisk robusthet, mindre storlek och snabbare växling.  Lysdioder används i så skilda tillämpningar som inom luftfarten, trafiksignaler, bilar, reklam och naturligtvis allmän belysning. LED-ljuset finns i dag i bla. Vitt, Rött, Blått, Grönt, Orange mm. Vitt ljus fås genom att blande de tre grundfärgerna rött, blått och grönt. Dessa kombineras också i samband med dimrar mm. En lysdiods ljusflöde mäts i Lumen och med en färgtemperatur i kelvin, från början var det ett kallt ljus på över 4500K men idag erbjuds varmvitt ljus 2700 – 3800K.

50 000 Timmar
Livslängden på LED är helt beroende av drifts- och omgivningstemperaturen. Vid rätt temperatur har LED en mycket lång livslängd på upp till 50 000 timmar. Hänsyn till detta tas i dess konstruktion med olika typer av kylningar och kylelement som avleder värme. En annan aspekt är jämförelsen till glödlampan när dess glödtråd blir sliten och går snabbt av. I LED går lysförmågan ned mycket långsamt.